نویسنده = قهرمان، بیژن
تعداد مقالات: 1
1. شبیه سازی تصادفی شدت خشکسالی براساس شاخص پالمر

دوره 1، شماره 1، تابستان 1390، صفحه 1-13

مجتبی شفیعی؛ بیژن قهرمان؛ حسین انصاری؛ محمد باقر شریفی