موضوعات = مهندسی سازه های آبی
تحلیل حساسیت برای کمی‌سازی عدم قطعیت در مدلسازی سدهای خاکی (مطالعه موردی: سد ماکو)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 مهر 1402

بهزاد شکوری؛ میرعلی محمدی؛ میر جعفر صادق صفری


اثر تراکم سازه‌های حاشیه پیچان‌رودها روی مشخصات جریان در مواقع سیلابی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 آبان 1402

محمد نقوی؛ میرعلی محمدی؛ قربان مهتابی


برآورد نیاز آبی بر اساس تصاویر ماهواره ای به منظور تحلیل مناسب تحویل آب در شبکه های آبیاری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 آبان 1402

کاظم شاهوردی؛ حسام قدوسی؛ جواد اسدی؛ حسن اوجاقلو


بررسی عددی تاثیر استغراق های مختف بر پارامترهای هیدرولیکی جریان در دریچه سالونی مستطیلی چندگانه با استفاده از Flow3D

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 آذر 1402

ستاره فتحی؛ سید محسن سجادی؛ جواد احدیان؛ عباس پارسائی


شبیه‌سازی عددی الگوی فرسایش و رسوب‌گذاری در کانال‌های پیچان‌رودی با بستر متحرک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 بهمن 1402

حسین منتصری؛ حسین ساریخانی؛ رضا خلیلی


ارزیابی و اولویت‌بندی ریسک سدها با استفاده از روش ترکیبی DEMATEL-ANP

دوره 13، شماره 4، دی 1402، صفحه 1053-1069

راضیه خسروی طا ئمه؛ جمال محمدولی سامانی؛ سیده لیلا رضوی طوسی


عملکرد توربین پیچ ارشمیدس: مطالعه مروری

دوره 13، شماره 4، دی 1402، صفحه 1093-1105

عباس گودینی؛ کاظم شاهوردی؛ سعید گوهری


پژوهش آزمایشگاهی آثار هیدرولیکی شکست روگذری سدهای خاکی همگن تحت سناریوهای مختلف

دوره 13، شماره 3، مهر 1402، صفحه 651-664

مهدی ابراهیمی؛ میرعلی محمدی؛ سید محمدهادی مشکاتی؛ فرهاد ایمانشعار


تنظیم تراز آب‌بند‌ها در کانال‌های آبرسانی با قابلیت RBO در HEC-RAS

دوره 13، شماره 2، تیر 1402، صفحه 341-350

زهرا نوروزی؛ کاظم شاهوردی؛ حسام قدوسی


مطالعه تأثیر کیفیت آب بر سازه‌های سد و شبکه آبیاری وشمگیر

دوره 13، شماره 2، تیر 1402، صفحه 351-368

محمدصادق عنبرسوز؛ کیومرث ابراهیمی؛ ابراهیم امیری تلکدانی


بازیابی منابع گسترده شوری وارده به رودخانه از آبخوان با استفاده از رویکرد شبیه‌سازی – بهینه‌سازی

دوره 13، شماره 2، تیر 1402، صفحه 471-486

فاطمه یوسفوند؛ جمال محمدولی سامانی؛ حسین محمد ولی سامانی؛ مهدی مظاهری


مروری بر اندرکنش هیدرودینامیک جریان و زندگی آبزیان در جریان‌ آشفته رودخانه‌ها

دوره 13، شماره 1، فروردین 1402، صفحه 83-104

محمدرضا مجدزاده طباطبائی؛ علی مریدی


ارزیابی آسیب‌شناسی بهره‌برداری از قنات به منظور پتانسیل‌ تأمین آب با رویکرد تئوری استخوان ماهی

دوره 13، شماره 1، فروردین 1402، صفحه 239-257

منا مسعودی آشتیانی؛ احمد شرافتی؛ حمید حمید کاردان مقدم


مطالعه آزمایشگاهی تأثیر زاویه آبشکن چوگانی بر آب‌شستگی و مقایسه آن با آبشکن ال شکل

دوره 12، شماره 3، شهریور 1401، صفحه 455-466

سجاد باجلوند؛ سعید گوهری؛ مجید حیدری


بررسی اثرات تخریبی جریان سیلابی بر روی دال بتنی کف سرریز (مطالعه موردی: سرریز سد بوکان)

دوره 12، شماره 3، شهریور 1401، صفحه 497-510

امیر بهرامی فر؛ حسن افشین؛ مهرداد امامی تبریزی


شبیه‌سازی عددی اثر هم‌پوشانی پوشش گیاهی صلب در کانال‌ روباز مستقیم با استفاده از OpenFOAM

دوره 12، شماره 3، شهریور 1401، صفحه 629-643

کمیل صامت؛ میرعلی محمدی؛ خسرو حسینی؛ سعید فرزین


مدل‌سازی عددی اثر کشیدگی بیضوی بر عملکرد هیدرولیکی دریچه سالونی بیضوی

دوره 12، شماره 2، تیر 1401، صفحه 263-275

فرانک مبارک؛ سید محسن سجادی؛ جواد احدیان؛ مهدی زینی وند


اثرات مقیاس در مدلسازی هیدرولیکی با استفاده از مدل عددی دو بعدی

دوره 12، شماره 2، تیر 1401، صفحه 375-387

سروه حیدری؛ بهمن فکوری؛ مهدی مظاهری؛ جمال محمدولی سامانی