موضوعات = هیدرولوژی
برآورد و مقایسه حداکثر سیلاب محتمل ورودی به سد لتیان با استفاده از تئوری بیزین و مدل HEC-HMS

دوره 14، شماره 1، فروردین 1403، صفحه 234-248

احمد آغشلوئی؛ مجتبی شوریان؛ امیر علیزاده فرد


ارزیابی زمانی و مکانی پایگاه‌های جهانی بارش (حوضه‌های آبریز درجه دو ایران)

دوره 13، شماره 4، دی 1402، صفحه 889-908

فاطمه مقدسی؛ مهنوش مقدسی؛ مهدی محمدی قلعه نی


ارزیابی مدل‌‏‎های محاسبات نرم در همگن‌بندی هیدرولوژیکی سیلاب ناحیه‌ای (مطالعه موردی: حوضه ‏آبریز کرخه)‏

دوره 13، شماره 3، مهر 1402، صفحه 817-835

سحر صفری؛ محمد صادق صادقیان؛ هومن حاجی کندی؛ سید سجاد مهدی زاده


بررسی عملکرد مدل‌های داده‌کاوی در پیش‌بینی بارش و تحلیل وضعیت خشک‌سالی ایستگاه سینوپتیک بندرعباس

دوره 13، شماره 2، تیر 1402، صفحه 429-499

عماد محجوبی؛ حمید عبدل آبادی؛ جواد محجوبی؛ احسان غفوری


مدلسازی گرادیان مکانی خدمت اکوسیستمی تولید آب با ‏InVEST‏ در‎ ‎زیرحوزه‌های شمالی استان کرمان

دوره 13، شماره 1، فروردین 1402، صفحه 63-81

ملیحه عرفانی؛ َشریف جورابیان شوشتری؛ طاهره اردکانی؛ فاطمه جهانی شکیب


تحلیل توأم مشخصات خشکسالی هواشناسی مبتنی بر SPI و سناریوی CRU

دوره 13، شماره 1، فروردین 1402، صفحه 189-207

مرتضی صمدیان؛ اسماعیل اسدی؛ محمد علی قربانی؛ فرشاد احمدی


تحلیل فراوانی و شبیه‌سازی بارش-رواناب مبتنی بر توالی درختی مفصل واین

دوره 13، شماره 1، فروردین 1402، صفحه 259-274

محمد ناظری تهرودی؛ رسول میرعباسی نجف آبادی


ارزیابی تطبیقی داده‌های شبکه‌ای بارش و دمای سامانه جهانی داده‌گواری زمینی (مطالعه موردی: حوضه حله)

دوره 12، شماره 2، تیر 1401، صفحه 231-244

سعید شکری کوچک؛ علی محمد آخوندعلی؛ محمدرضا شریفی؛ وحید شکری کوچک


بررسی عملکرد شبکه‌‏های عصبی گازی در خوشه‌بندی هیدرولوژیک

دوره 12، شماره 2، تیر 1401، صفحه 359-373

محمدرضا محمودی؛ سعید اسلامیان؛ سید علیرضا گوهری؛ معین طحانیان


چشم انداز اثرات تغییر اقلیم بر میزان جریان ورودی به مخزن سد مارون

دوره 12، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 45-58

مصطفی میرمهدی؛ مجتبی شوریان؛ احمد شرافتی؛ سعید لطفی


ارزیابی معادلات رگرسیونی چندمتغیره در تخمین عملکرد گندم و جو دیم در اقلیم‌های مختلف ایران

دوره 12، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 201-211

سعید شرفی؛ ساویز صادقی؛ محمد جواد نحوی نیا؛ محمد عبداللهی پور


بررسی وضعیت هیدروشیمیایی آبخوان دشت خوی و تعیین منشأ آنومالی‌های احتمالی

دوره 11، شماره 4، بهمن 1400، صفحه 867-883

الهام اکبری؛ عطاء اله ندیری؛ فریبا صادقی اقدم