نویسنده = جوادی، سامان
تعداد مقالات: 5
1. بررسی امکان تولید آب از هوای مرطوب در مدل گلخانه ای مجهز به مبدل حرارتی

دوره 10، شماره 2، پاییز 1399، صفحه 221-231

پیام کمالی؛ سید مهدی هاشمی شاهدانی؛ سامان جوادی؛ ساسان علی نیایی فرد؛ حامد ابراهیمیان


4. ارزیابی اجتماعی سناریوهای حکمرانی آب زیرزمینی

دوره 9، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 305-319

سمانه غفوری خرانق؛ محمد ابراهیم بنی حبیب؛ سامان جوادی


5. شبیه‌سازی سه بعدی تهاجم جبهه‌های آب شور در آبخوان‌های کویری با استفاده از مدل SEAWAT

دوره 9، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 129-142

سامان جوادی؛ حمید کاردان مقدم