نویسنده = Kumars Ebrahimi
تعداد مقالات: 5
1. ارزیابی کاربرد آنتروپی شانون در تعیین کیفیت آب‌های سطحی (مطالعه موردی: رودخانه‌های کارون و بابلرود)

دوره 9، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 171-183

فاطمه آخونی پورحسینی؛ کیومرث ابراهیمی


2. تعیین ارزش اقتصادی آب کشاورزی با رویکرد قیمت گذاری بر اساس نوع محصول در استان مرکزی

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 149-163

محمد علی اسماعیلی موخر فردویی؛ کیومرث ابراهیمی؛ شهاب عراقی‌نژاد؛ هاجر فضل الهی


3. بررسی اثر نوسانات اقلیمی بر سفره‌های آب زیرزمینی چندلایه (مطالعۀ موردی: دشت گرگان)

دوره 5، شماره 2، پاییز 1394، صفحه 261-275

ایمان کریمی‌راد؛ کیومرث ابراهیمی؛ شهاب عراقی‌نژاد


4. برآورد ضریب هوادهی در مدیریت کیفی آب رودخانۀ دیناچال، با استفاده از روابط تجربی و روش های عددی

دوره 5، شماره 1، بهار 1394، صفحه 69-79

مهدی محمدی قلعه نی؛ کیومرث ابراهیمی؛ محمدحسین امید