نویسنده = �������������� ��������
روش ترکیبی درخت تصمیم و قوانین انجمنی در پیش‌بینی بلندمدت بارش

دوره 6، شماره 2، آبان 1395، صفحه 331-346

وحید نورانی؛ محمدتقی ستاری؛ امیر مولاجو