نویسنده = ایراندوست، محسن
تعداد مقالات: 3
1. تأثیر کم‌آبیاری بر بهره‌وری مصرف آب، عملکرد و اجزای آن در گیاه پنبه (رقم ’ورامین‘)

دوره 6، شماره 2، پاییز 1395، صفحه 205-216

عباس رضایی استخروییه؛ محسن ایراندوست؛ مجید کامبخش


2. تأثیر سطوح مختلف و سامانه‌های آبیاری بر عملکرد، اجزای عملکرد و بهره‌وری آب در ذرت دانه‌ای

دوره 6، شماره 1، بهار 1395، صفحه 61-72

مینا ایران پور؛ محسن ایراندوست؛ عباس رضایی استخروییه


3. تأثیر پلیمر سوپرجاذب بر رشد و عملکرد گیاه خیار گلخانه‌ای تحت شرایط کم‌آبیاری

دوره 5، شماره 2، پاییز 1394، صفحه 203-214

محسن افاضاتی؛ محسن ایران دوست؛ عباس رضایی استخروییه