دوره و شماره: دوره 1، شماره 2، اسفند 1390، صفحه 1-96 
برآورد ضریب گیاهی گشنیز در منطقه ای با اقلیم نیمه خشک

صفحه 73-83

هوشنگ قمرنیا؛ مریم جعفری زاده؛ الهام میری؛ محمد اقبال قبادی


بررسی تغییرات الگوی جذب آب توسط ریشه گیاه لوبیا در شرایط کم‌ آبیاری و گلخانه‌ای

صفحه 1-15

سید حسن طباطبائی؛ محمدرضا نوری امامزاده‌ای؛ حمیده علیاری؛ عبدالرحمان محمدخانی