نویسنده = سجودی، زینب
تعداد مقالات: 1
1. تعیین نیاز آبی گیاهان فضای سبز شهری

دوره 10، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 131-141

زینب سجودی؛ فرهاد میرزایی اصلی