نویسنده = مرادیان، مرضیه
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر اصلاح‌کننده‌ها بر کارآیی مصرف آب، عملکرد و برخی عناصر غذایی گیاه هویج

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 101-112

مرضیه مرادیان؛ عباس ملکی؛ افسانه عالی نژادیان بید آبادی