نویسنده = حسین نژاد میر، اکرم
تعداد مقالات: 2
1. تأثیر سطوح مختلف آبیاری با پساب شهری بر تجمع برخی عناصر شیمیایی در خاک

دوره 8، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 253-265

اکرم حسین نژاد میر؛ عباس ملکی؛ افسانه عالی نژادیان بیدآبادی


2. تجزیه و تحلیل غلظت فلزات سنگین در خاک آبیاری شده با پساب شهری در کشت فلفل دلمه‌ای

دوره 6، شماره 1، بهار 1395، صفحه 101-115

عباس ملکی؛ اکرم حسین نژاد؛ افسانه عالی نژادیان