نویسنده = قمرنیا، هوشنگ
تعداد مقالات: 3
1. بررسی دقت روش‌های ترکیبی برآورد تبخیر و تعرق پتانسیل در اقلیم‌های خشک، نیمه‌خشک، نیمه مرطوب و مرطوب (مطالعه موردی ایران)

دوره 10، شماره 3، زمستان 1399، صفحه 443-452

سعید ناصری؛ هوشنگ قمرنیا؛ رضوان خسروی؛ یزدان محمدی؛ فرهنگ سرگردی


2. اثر شدت‌های مختلف کم‌آبی و شوری بررشد برگ، ساقه و ریشه گیاه نعناع فلفلی (Mentha piperita L.)

دوره 10، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 1-14

مهسا بصیری؛ هوشنگ قمرنیا؛ مختار قبادی


3. بررسی کارایی مدل SALTMED در تخمین عملکرد گیاه نعناع فلفلی (Mentha piperita L.) تحت تنش‌های شوری و کم‌آبیاری

دوره 9، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 69-79

مهسا بصیری؛ هوشنگ قمرنیا؛ مختار قبادی؛ رجب رجب