نویسنده = دلبری، معصومه
تعداد مقالات: 2
1. ارزیابی عملکرد سیستم‌های آبیاری بارانی کلاسیک با آبپاش متحرک در شهرستان خاش

دوره 10، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 31-44

محمدحنیف میربلوچ؛ معصومه دلبری؛ حلیمه پیری


2. بررسی مدیریت‌های مختلف تلفیق آب شور و غیرشور بر عملکرد سورگوم علوفه‌ای و توزیع شوری در نیمرخ خاک

دوره 7، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 227-240

سعید قائدی؛ پیمان افراسیاب؛ معصومه دلبری