نویسنده = ایزدپناه، زهرا
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر آبیاری با زه آب نیشکر بر خصوصیات شیمیایی خاک

دوره 6، شماره 1، بهار 1395، صفحه 117-132

سارا حویزاوی؛ عبدعلی ناصری؛ زهرا ایزدپناه