نویسنده = �������������� ������ ������ ������
امکان سنجی استفاده از پوسته برنج به جای لوله زهکش و پوشش شن و ماسه

دوره 3، شماره 1، شهریور 1392، صفحه 111-119

سید علی رضا مسعودی؛ عبدالمجید لیاقت