نویسنده = عباس ستوده نیا
تعداد مقالات: 2
1. تخمین مقدار ماده خشک با استفاده از شاخص سطح برگ

دوره 6، شماره 1، بهار 1395، صفحه 1-13

پیمان دانش کار آراسته؛ سعید ستوده نیا؛ عباس ستوده نیا؛ عباس کاویانی


2. تعیین زمان مناسب کاشت و آبیاری تکمیلی برای عدس دیم در دشت قزوین با استفاده از مدل کامپیوتری

دوره 3، شماره 2، زمستان 1392، صفحه 91-101

عباس ستوده نیا؛ بهنوش کمالی؛ مسعود سلطانی