نویسنده = نوابیان، مریم
تعداد مقالات: 1
1. کاربرد مدل HYDRUS-2D در شبیه سازی آبشویی نیترات و جذب نیتروژن در کشت ذرت تحت سناریوهای مختلف کودآبیاری قطره ای

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 131-148

نسرین آزاد؛ جواد بهمنش؛ وحید رضاوردی نژاد؛ فریبرز عباسی؛ مریم نوابیان