نویسنده = دهقانی، امیر احمد
تعداد مقالات: 2
1. تخمین هوشمند دبی روزانه با بهره گیری از سامانه استنباط فازی - عصبی تطبیقی

دوره 2، شماره 1، تابستان 1391، صفحه 69-80

مرتضی نبی زاده؛ ابوالفضل مساعدی؛ امیر احمد دهقانی


2. واسنجی معادلات تجربی تبخیر و تعرق روزانه و مقایسه با نتایج شبکه های عصبی مصنوعی در شرایط مختلف کمبود داده های هواشناسی

دوره 1، شماره 1، تابستان 1390، صفحه 41-54

امیر احمد دهقانی؛ محمد قبائی سوق؛ حسین شریفان؛ نوید دهقانی