کلیدواژه‌ها = خشکسالی
تحلیل توأم مشخصات خشکسالی هواشناسی مبتنی بر SPI و سناریوی CRU

دوره 13، شماره 1، فروردین 1402، صفحه 189-207

مرتضی صمدیان؛ اسماعیل اسدی؛ محمد علی قربانی؛ فرشاد احمدی


ارزیابی تأثیر آبیاری تکمیلی با آب شور بر کیفیت و کمیت انجیر دیم

دوره 12، شماره 4، بهمن 1401، صفحه 695-711

محمد عبداللهی پور؛ علی اکبر کامگار حقیقی؛ غلام رضا گلکار؛ حمیدرضا کمالی


مروری بر نقش بازارآب به‌عنوان رویکردی برای مدیریت منابع با تأکید بر شرایط ایران

دوره 12، شماره 4، بهمن 1401، صفحه 907-934

سپیده زراعتی نیشابوری؛ حسین خزیمه نژاد


ارزیابی معادلات رگرسیونی چندمتغیره در تخمین عملکرد گندم و جو دیم در اقلیم‌های مختلف ایران

دوره 12، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 201-211

سعید شرفی؛ ساویز صادقی؛ محمد جواد نحوی نیا؛ محمد عبداللهی پور