کلیدواژه‌ها = یکنواختی پخش
ارزیابی فنی سامانه‌های آبیاری قطره‌ای اجراشده در شهرستان ثلاث باباجانی استان کرمانشاه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 مهر 1402

Houshang Ghamarnia؛ بهمن فرهادی بانسوله؛ حبیب عباسی


ارزیابی عملکرد فنی و هیدرولیکی برخی از سامانه های آبیاری میکرو در استان اصفهان

دوره 7، شماره 2، مهر 1396، صفحه 273-286

مسعود فرزام نیا؛ علیرضا مأمن پوش؛ مختار میران زاده