نویسنده = ���������������� ����������������
ارزیابی عملکرد سیستم‌های آبیاری بارانی کلاسیک با آبپاش متحرک در شهرستان خاش

دوره 10، شماره 1، خرداد 1399، صفحه 31-44

محمدحنیف میربلوچ؛ معصومه دلبری؛ حلیمه پیری